Natur eller landskab

I de seneste måneder har både politikere og andre fortalt om, hvor flot en natur vi har her på Mors. Det har haft sit udspring i dels en diskussion om udvidelsen af et svinelandbrug på Nordmors og dels en rapport fra Aarhus universitet, som har fortalt om planter og dyr, der er truet af udryddelse i den enkelte kommune.

Naturen er under pres – også i Jørsby!

Af Pia Thorsen
Nu sidder jeg så og kigger på en miljøgodkendelse af en udvidelse af et svinebrug i Jørsby, som Morsø Kommune med Venstre flertal har godkendt i går (24/02/2021).
I godkendelsen fremgår det, at ammoniakudslippet stiger fra 3.997 til 6.545 kg pr. år. Det er en stigning på 64%!!