Tak til Jørgen og Danmarks Naturfredningsforening

Forestil dig, at du ikke længere kan bruge vandet direkte fra hanen, fordi det er forgiftet. Det bliver virkelighed, hvis vi ikke gør noget. I dag fødes der næppe børn, som ikke allerede fra fødslen har PFAS i kroppen. Det er vildt, at man har lukket øjnene så længe. Og det er vildt, at man tilsyneladende vil blive ved med at lukke øjnene.

Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage

På regionsrådsmødet den 21. december stillede Enhedslisten forslag om, at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de trafikmæssige udfordringer undersøges – som det ikke er sket i den aktuelle VVM- undersøgelse.

Enhedslisten er med i budgetforlig  i region Nordjylland

Det er første gang vi er med i en budget aftale siden vi blev valgt til regionsrådet i 2014, udtaler Susanne Flydtkjær, der som gruppeformand har deltaget i forhandlingerne.
Vi har lagt særlig vægt på er en investering og løft i forhold til kollektiv trafik og det grønne område som helhed. På sundhedsområdet har vi bl.a. lagt vægt på et løft til psykiatrien, flere hænder og akutlægebil.