Enhedslisten Morsø klar med spidskandidat

På enhedslistens medlemsmøde den 13. januar blev Pia Thorsen valgt som partiets spidskandidat, og flere kandidater er på vej.
Valggrundlaget er selvfølgelig en rød-grøn lokal politik med særligt fokus på det sociale område samt klima og miljø. Det endelige valgprogram arbejder vi løbende på. For os er det vigtigt, at vores medlemmer bliver inddraget og at vores kommende kandidater til valget, får mulighed for at komme med deres tanker til parties vision – det grundlag vi går til valg på.
Baggrundsgruppen har et stort ønske om at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen, så den politiske debat styrkes i kommunen.
Den personlige motivation for at stille op til kommunalvalget er for Pia et ønske om at gøre noget godt – at gøre ting bedre.
Interessen blev vakt tilbage i 2005, hvor Pia udtalte til sine kolleger, at hvis formanden for det daværende skole- og kulturudvalg blev genvalgt, kunne de stemme på hende næste gang. Han blev genvalgt i 2009, men der skulle så gå 12 år før Pia fik modet og kræfterne til at stille op. Nu er hun klar!