Enhedslisten stemmer nej til årets økonomiaftale med regeringen

Årets økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen er netop indgået. Enhedslisten stemmer nej til aftalen, da den ikke leverer den nødvendige genopretning af sundhedsvæsnet.

Selvom statskassen bugner og inflationen er lav vil regeringen ikke give de nødvendige midler til stigende medicinpriser og stigende opgavepres med flere borgere, der har brug for behandling.

Finansministeren udtaler gang på gang, at dansk økonomi er bomstærk, senest har regeringen fundet 11 nye milliarder i statskassen. Alligevel kommer der ikke ekstra penge til nødvendige renoveringer, oprensning af forurenede grunde og forbedringer af lokaltog og busser.

Aftalen indebærer en række krav til effektiviseringer og nye opgaver. F.eks. skal regionerne spare yderligere 104 mio. kr. på administrativt personale; det vil gå udover sundhedspersonalets kerneopgaver og arbejdsmiljøet. Der skal leveres yderligere teknologibidrag, dvs. at teknologi og nye arbejdsgange skal give ’nye penge’. Problemet er, at det det er vanskeligt hele tiden at skrue på disse effektivitetskrav. Desuden skal regionerne betale for de yderligere opgaver på fertilitetsområdet, flere forsøg og vederlagsfri fertilitetsbehandling til andet barn.

Selvom aftalen er bedre i forhold til tidligere år, leverer den fortsat ikke det nødvendige løft til at genoprette sundhedsvæsenet. Forbedringen skyldes især de mange opråb og presset fra de sundhedsfaglige foreninger og patientforeninger om at stoppe underfinansieringen af sundhedsvæsenet.

Tormod Olsen, medlem af Danske Regioners bestyrelse udtaler:

  • Regeringen har forsøgt at lappe på sidste års underfinansiering til medicin. Det lykkes med ca. halvdelen, men skaden er jo sket. Personalet er fyret og andre nedskæringer er trådt i kraft. Det er en dårlig måde at styre økonomien på. ’
  • Regeringen har forspildt en historisk mulighed for at genoprette sundhedsvæsenet. Samtidigt lover regeringen penge til at lappe psykiatrien og forbedre kræftindsatsen. Men de nye initiativer er mindre end 1% af den samlede økonomi, og hjælper ikke meget på det samlede billede.
  • Tænk, hvis vi virkelig kunne have vendt udviklingen og fået sundhedspersonalet tilbage til sundhedsvæsenet. Vi kommer til at mangle rigtig meget personale om få år, og det havde været ansvarligt investere nu. Selv om aftalen er bedre end sidste år, så vil den ikke kunne trække folk tilbage.

Aftale om regionernes økonomi – 2024