Enhedslisten VIL ikke spare på velfærden

I år kan Enhedslisten heller ikke nikke til budgetforliget i Morsø Kommune. Vi VIL ikke deltage i velfærdsforringelser!

Velfærden i kommunerne kommer til at betale for Folketingets beslutning om massiv oprustning af militæret. I stedet for nedskæringer i kommunerne kunne regeringen have beskattet de mest velhavende borgere og de virksomheder, der har skummet fløden på energikrisen. De kunne have ændret budgetloven og givet højere serviceloft og anlægsramme. Enhedslisten stemte som det eneste parti i mod den stramme økonomiaftale i Kommunernes Landsforening, hvor vi er repræsenteret af Per Clausen.

For Morsø Kommune har den stramme økonomiaftale betydet, at der skulle findes 39,4 mio. kr.

Når der indgås aftale om kommunernes økonomi, skal man huske, at rammen kun er en VEJLEDENDE ramme. Det betyder, at Morsø Kommune faktisk godt kan budgettere udover rammen. Aftalen gælder nemlig for alle 98 kommuner samlet. Det ville være et godt kommunalt oprør mod budgetloven, hvis alle 30 trængte kommuner lavede et kommunalt oprør og budgetterede udover rammen. Det kunne anspore Folketinget til at ændre budgetloven, så den fremover tillader et offentligt forbrug på 1% fremfor på 0,5% af underskuddet på de offentlige finanser.

I Enhedslisten har vi særligt kigget på serviceforringelserne i budgetforliget, fordi vi ærligt talt er rystede over, hvad det vil betyde for rigtig mange borgere i kommunen. Vi mindes, at Socialdemokratiet gik til valg på, at det skulle være velfærdens tur. Det løfte har de i hvert fald ikke indfriet med de massive nedskæringer på velfærden. Så hvordan kunne opgaven med at sikre velfærden have været løst?

Vi har forgæves forsøgt at få indsigt i sparekataloget. Men det må vi ikke se. Derfor peger vi på en anden mulighed. Vi har søgt aktindsigt i beregninger på skatteprocenten, fordi borgmesteren i KunMors i en kritik af økonomiaftalen har sagt, at det kunne betyde en skattestigning. Blandt Nordjyllands 11 kommuner er Morsø Kommune den med den 5. laveste skatteprocent.

Rammen for ændringer i skatten er på 150 mio. Den ramme kunne Morsø Kommune have fået en andel i, hvis Morsø Kommune havde ansøgt om at hæve skatten. Rammen kommer i spil, blandt andet fordi Københavns Kommune med Enhedslistens budgetforlig sænker skatten betragteligt. Det giver andre kommuner mulighed for at hæve skatten. Beregninger fra administrationen viser, at en skattestigning på 1% ville have givet kr. 34.894.880. Så ville der kun skulle findes besparelser for 4,5 mio. kr.

Her kan man se Enhedslistens budgetforslag for serviceområdet med en hævning i skatteprocenten på 1% og med de besparelser i forliget, vi kan nikke til, de øvrige besparelser vil vi finde i det usynlige sparekatalog.

Sådan kan man bevare velfærden!