Et sørgeligt menneskesyn

Læserbrev af Pia Thorsen

Når Morsø Kommune vedtager nye kvalitetsstandarder, er jeg glad for at vi har et vågent handicapråd og Danske Handicaporganisationer, der holder øje med serviceforringelser for en i forvejen sårbar gruppe mennesker.

Desværre er der alligevel vedtaget serviceforringelser. Socialudvalgsformanden er tilsyneladende vældig stolt af det. Jeg vil gerne advare mod det menneskesyn, der ligger bag Henning Sørensens udtalelse i Nordjyske den 6. marts. Han udtaler: ”Der ligger det i det, at man prøver at opdrage folk til i højere grad at klare sig selv ”.

Syge mennesker har ikke valgt at blive syge!

Mennesker med handicap har ikke selv valgt deres handicap!

Man kan ikke opdrage nogen til at være mindre syge eller opdrage nogen til at fjerne et handicap. Det man kan er at støtte og hjælpe mennesker i deres udvikling og i det, de ikke selv kan. Det er netop det, der er tiltænkt §85 og §104 i serviceloven.

Morsø Kommune har hyret konsulenthjælp til at finde ud af, hvordan man kan fratage mennesker hjælp og støtte for at spare penge! Så enkelt er det!

Poul Olsen formand i DH har fuldstændig ret, når han siger, at der er tale om en gruppe mennesker, som ikke altid kan tale deres egen sag. Det drejer sig om mennesker, som mangler overskud i hverdagen. Det manglende overskud betyder netop, at de har brug for støtte og hjælp i hverdagen til at kunne udvikle eller vedligeholde vigtige funktioner til at kunne få en mere indholdsrig hverdag.

Det understreger behovet for en borgerrådgiver, som dels rådgiver borgeren og dels udarbejder rapporter til sikring af korrekt sagsbehandling i kommunen.

Morsø Kommune har valgt at sænke serviceniveauet for at spare penge. Det er en meget kortsigtet tankegang.

I stedet skal man lave den langsigtede investering i mennesker og have et serviceniveau, der sigter mod at kompensere for funktionsnedsættelser. Det giver livskvalitet og dermed færre udgifter i det lange løb.