Konservative: “Borgere skriger sig til rettigheder”

Af: Ole Lajgaard og Steen Klærke

Normalt kender vi Poul Roesen som en venlig og tiltalende mand, men i onsdags fik vi et bevis på, at der gemmer sig andre ting under den pæne overflade.

Han fik afleveret noget af en sviner på KunMors onsdag den 14 september.

Efter avisens referat fik Poul Roesen sagt, at ”vi overservicerer nogle steder, hvor nogle skriger sig til rettigheder på bekostning af andre, som har større behov”.

Poul Roesen skylder at komme med dokumentation på, 1) hvor der overserviceres, 2) hvem der skriger sig til hvilke rettigheder, 3) på bekostning af hvem, og 4) hvilke større behov har disse andre personer?

Det lugter langt væk af mistænkeliggørelse af de mennesker, der får tildelt en ydelse fra kommunen, men også en mistænkeliggørelse af det kommunale personale, der administrerer ydelserne.

Det er svært at tro på, at den almindelige borger kan tvinge armen rundt på kommunen og råbe sig til ydelser, som de ikke har ret til. Det er lettere at forestille sig at styrkeforholdet ligger i kommunens favør, da de har langt flere ressourcer end den almindelige borger.

Faktisk er der meget, der kunne tyde på dette, når man kunne læse i en artikel på Berlingske tilbage i 2020, at der nærmest ingen konsekvenser er, når kommunerne træffer forkerte afgørelser i klagesager på handicapområdet (Hvilket gjaldt for 42 procent). Advokatrådet og retssikkerhedsorganisationen Embedsværket havde udarbejdet en rapport, der viste, at kommunerne ofte sparede penge på de forkerte afgørelser, fordi disse var bindende, så længe klagesagen blev behandlet i ankestyrelsen, og selvom afgørelsen skulle blive omgjort, får borgeren ikke kompensation, medmindre der er et dokumenteret økonomisk tab. Advokatrådet og Embedsværket havde i 2021 lavet en opfølgning på rapporten, hvor de konkluderede, at det stadig stod slemt til.

Afslutningsvis skal det siges, at det meget vel kan være, at Morsø Kommune ikke har haft nogen historik med sådan en praksis, men med den retorik der kommer på bane, kan man godt frygte, at det kan ændre sig.