Lauges læserbrev fra elfenbenstårnet i et udvidet perspektiv

Af Pia Thorsen

En kommentar til Regionsrådsmedlem Lauge Larsen (S)

Lauge Larsens indsigt er åbenbart begrænset, når han forsøger at argumentere for at afskaffe St. Bededag. Jeg vil gerne udvide perspektivet for ham.

Regeringen med Socialdemokratiet i spidsen har et mål om at øge arbejdsudbuddet. Når man øger arbejdsudbuddet, handler det om at presse flere ud på arbejdsmarkedet. For at gøre det skrues der hele tiden på mange knapper. Det er for eksempel derfor, at skiftende regeringer vil afkorte uddannelser, presse syge ud i praktik, afkorte dagpengeperioden, nedsætte kontanthjælpen, og nu er afskaffelsen af en fridag igen på bordet. Når man øger arbejdsudbuddet, presser man samtidig lønningerne nedad.

Man kunne jo forestille sig, at det virkelig var nødvendigt at øge arbejdsudbuddet, men det er jo langt fra tilfældet.

Dansk økonomi er meget stærk. Der har i over 40 år været overskud på betalingsbalancen, og konkurrenceevnen i forhold til andre lande er historisk stor. Den er de sidste 15 år steget med 23%!

Det virkelige problem er et fordelingsproblem.

Uligheden er øget, og denne regering vil med sine forslag om bl.a. skattelettelser øge den endnu mere. Mens virksomhedernes profitter er steget, er ansattes lønkvote faldet.

Samtidig med at de tager din fridag, altså siger at du skal arbejde mere, så fjerner de den samlede lønstignings afsmitning på overførselsindkomsternes satsregulering. Det betyder, at når lønnen stiger, så stiger dagpenge, sygedagpenge, førtidspensioner osv. ikke. Altså bliver afstanden større mellem mennesker i arbejde og mennesker uden arbejde.

Og samtidig med at de tager din fridag, giver de skattelettelser for 2,7 mia. til de rigeste med en skatterabat til virksomhedsarvinger, som fremover kan nøjes med 10% arveafgift fremfor de 15%, som alle andre betaler i arveafgift. Det betyder en skatterabat til eksempelvis Lego-familien på 13 mia. kroner!!

Og de giver topskattelettelser for 700 mio. til dem, der tjener mellem 618.400 kroner og 750.000 kroner.

Men har vi ikke brug for flere penge for at redde velfærden? Det er lige nu Lauge Larsens argument for at stjæle fridagen (andre socialdemokrater kommer med skiftende argumenter).

Lauge Larsen er en privilegeret politiker, der både har mulighed for aflønning som politiker, fine pensioner som tidligere borgmester og pensioneret gymnasielærer. Han har ingen hjemmeboende børn, så han kan sagtens finde tid til at pleje sin familie uden store bededag.

Hvad med det manglende sundhedspersonale?

Jo, der skal investeres massivt i sundhedsvæsenet, fordi det er udhulet af tidligere gentagne krav om 2% effektiviseringer, som kun har gavnet privathospitalernes indtjening. Der mangler sundhedspersonale i så stor grad, at hospitalsafdelingerne ikke længere hænger sammen.

Virkeligheden er desværre, at færre og færre uddanner sig til et job i sundhedsvæsenet. Det er blevet en spiral, der kun kan brydes ved at tilbyde meget bedre vilkår for de ansatte. Den eneste løsning på sundhedsvæsenets udfordringer er massive investeringer i at hæve lønnen, så det igen bliver attraktivt at arbejde som sosu, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, bioanalytiker osv. i vores sundhedsvæsen, og så der på den måde vil komme flere ansatte.

At stjæle din fridag giver ikke et bedre sundhedsvæsen, som Lauge Larsen gerne vil bilde dig ind. Det er noget vrøvl.

At stjæle din fridag er klassekamp fra oven!