Respekter den Danske Model

Igen og igen gentages mantraet af socialdemokrater og borgerlige kommentatorer:

“Politikerne skal ikke blande sig i overenskomstforhandlingerne, men respektere den danske model.”

Jeg er helt enig.

Derfor ser jeg frem til at selvsamme socialdemokrater såvel som borgerlige kommentatorer erkender at det var en fejl da den SRSF regeringen i oktober 2011 oprettede moderniseringsstyrelsen bl.a. med det formål, som der står i styrelsens målsætning: ”gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken.” Altså at gevinster hentet i forringelser hos de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår skulle kunne bruges til at finansiere politikernes egne initiativer.

En tilgang der blev tydeligt understreget da Moderniseringsstyrelsen forud for overenskomstforhandlingerne pludselig annoncerede et angreb på den betalte frokostpause.

Ligeledes går jeg ud fra at man vil tage skarpt afstand fra regeringsindgrebet i lærernes overenskomst i 2013, med lov 409. Her kom den ovennævnte Corydon-doktrin til fuld udfoldelse. En folkeskolereform bliver vedtaget med en klar forudsætning om at den skal finansieres gennem en forringelse af lærernes forberedelsestid. Politikerne bruger forringelser i arbejdsvilkår til at finansiere egne projekter.

Det muliggøres af at de politikere der bedyrer at de vil holde sig langt væk fra forhandlingerne samtidig, sidder solidt plantet ved forhandlingsbordet som arbejdsgiverpart. Derfor var det heller ikke nogen stor overraskelse at regeringsindgrebet blev en afskrift af arbejdsgivernes krav. Det var ret tydeligt at det var politisk bestilt arbejde, som tidlige Erhvervsminister Anette Vilhelmsen fra SF også har tilstået at det var.

Derfor vil det være befriende når socialdemokraterne garanterer at de ikke vil deltage i et regeringsindgreb i overenskomsterne denne gang. For sporene skræmmer. Når både S, K, DF og V bakker op om den massive lockout af statslige, regionalt og kommunalt ansatte, lurer frygten naturligvis for at selvsamme partier vil føre udåden helt igennem og gennemføre et regeringsindgreb. Der i den grad vil underminere den danske model på det offentlige område. Man kan frygte at indgrebet i lærernes overenskomst fra 2013 kun var generalprøven på hvad der venter resten af de offentligt ansatte.

Derfor er der al mulig grund til at bakke op om de offentligt ansatte og deres faglige organisationers helt rimelige krav. Der er al mulig grund til at kritisere de politikere der  i regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har optrappet konflikten med en massiv lockout. Der er al mulig grund til at kræve moderniseringsstyrelsen nedlagt, så man kan sikre forhandlinger uden politisk indblanding. Der er al mulig grund til at forlange at DF og Socialdemokraterne garanterer at de ikke vil sikre flertal for et regeringsindgreb.

De offentligt ansatte løser dagligt fuldstændig samfundsnødvendige opgaver. De skal have rimelige løn- og arbejdsvilkår. Derfor fortjener de vores støtte.

Peder Hvelplund, Folketingskandidat for Enhedslisten i Nordjylland