Socialdemokraterne har slugt det råt

Af Pia Thorsen:

Jeg havde egentlig besluttet at valgkampen skulle bruges på at skyde på de blå-sorte partiers politik. Fordi vi skal forhindre en borgerlig regering, og vi skal forhindre en regering hen over midten.

Men lokalpolitisk sker der bare ting som gør, at jeg er nødt til at reagere.

Budgettet 2023 i Morsø Kommune blev i går vedtaget med deltagelse af alle partier. Det betyder følgende besparelser:

7.084.000 kr. på skoler, daginstitutioner og PPR
878.000 kr. på fritids- og frivillighedsområdet
3.650.000 kr. på psykiatri, misbrugs- og handicapområdet
23.059.000 kr. på ældreområdet

Den socialdemokratiske gruppeformand var i tvivl. Jeg har dog ikke set nogen fra den socialdemokratiske gruppe komme med idéer eller andre forslag. Så nu har de stemt for.

Jeg påstår, at de har købt borgmesterens forklaringer, som er bakket op af den politiserede administrations øverste. Det påstår jeg fordi, jeg har spurgt om, hvad socialdemokraterne har bedt om at få regnet på. Det må de nemlig gerne fortælle, selvom sparekataloget er mørklagt. Det har jeg ikke fået svar på.

Så nu vil jeg bede de socialdemokratiske vælgere forlange, at deres repræsentanter begynder at arbejde. Det er nok meget hyggeligt, at tage på budgetseminar og blive enige om et budget. Men jeg tror, at hyggen har taget overhånd. Det har kostet et budget, der er så liberalt og asocialt, at det kommer til at præge kommunen mange år fremover. De har slagtet velfærden. Socialdemokratiet har været med til det.

Budgetloven og økonomiaftalen mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening er man nødt til selv at sætte sig ind i. Den kan nemlig fremlægges på mange måder. Og den kan bruges på mange måder. Det er sikkert at fremlæggelsen på budgetseminaret har været præget af, hvordan Venstre gerne vil bruge den. Og det har socialdemokraterne åbenbart slugt råt.