Støtte-erklæring til foreningers protest

Enhedslisten Morsø støtter foreningernes protest mod nedlæggelse af frivilligkoordinatoren.

Det gør vi fordi vi er enige i, at frivilligkoordinatorens funktion er vigtig for mange sårbare mennesker, og for muligheden for at skaffe flere frivillige i foreningerne. Foreningslivet er en del af den brede og folkelige kultur, der skaber forståelse og fællesskab mellem mennesker.

I vores kommentar til budgettet har vi undladt at spare stillingen væk. Vi har i stedet sparet Frivilligfesten, som er en paradeforestilling uden nytte for foreningerne, til alt for høje billetpriser for de frivillige, og med forbrug af alt for mange ansatte-timer til at arrangere.

Enhedslisten Morsø håber, at kommunalbestyrelsen lytter til protesten, og at nogen stiller et ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet.