Arbejdsudvalget

Arbejdsudvalget valgt den 8. juli 2021 på stiftende generalforsamling:

  • Poul N. Sørensen kontaktperson 40978826
  • Ole Lajgaard kasserer
  • Kjeld Bøcker
  • Laila Anderson
  • Ingerliva Friiø
  • Steen Klærke
  • Pia Thorsen