Natur eller landskab

I de seneste måneder har både politikere og andre fortalt om, hvor flot en natur vi har her på Mors. Det har haft sit udspring i dels en diskussion om udvidelsen af et svinelandbrug på Nordmors og dels en rapport fra Aarhus universitet, som har fortalt om planter og dyr, der er truet af udryddelse i den enkelte kommune.