Vores sundhedsvæsen kan ikke vente – slip pengene nu

Vores fælles sundhedsvæsen er grundlæggende godt og effektivt til gavn for stadig flere patienter. Hospitalerne behandler nu 260.000 flere patienter om året end for ti år siden. Det skyldes først og fremmest de dygtige og dedikerede medarbejdere, der får hverdagene til at hænge sammen og aktiviteten op, så patienterne kan få den behandling og pleje, de har brug for. Men stadig må for mange patienter vente på behandling. Og både medarbejderne og hele vores sundhedsvæsen er under pres. Et pres som ikke bliver mindre, efterhånden som vi bliver flere ældre, flere med behov for behandling – og relativt færre til at klare opgaverne.
Hvor svært kan det være?

Efter mange års underfinansiering af sundhedsvæsenet og i en tid, hvor samfundet bliver stadig rigere og økonomien stærkere, er det uforståeligt, at det er så svært at få de penge der skal til for at bevare og udvikle sundhedsvæsenet. Tværtimod var resultatet af økonomiforhandlingerne i 2023, at regionerne nu igen skal spare flere hundrede millioner kroner på budgetterne – oven i de besparelser, som er nødvendige på de enkelte hospitaler som følge af inflation og stigende udgifter til medicin. Helt absurd er det, at det i en tid med mangel på personale har været nødvendigt at fyre medarbejdere og nedlægge stillinger på hospitalerne.

Der skal investeres nu

Vi har givet flere penge, siger regeringen. Og ja, det er rigtigt, men fem milliarder kroner mere til deling mellem kommuner og regioner, som først er helt på plads i 2030, hjælper bare ikke på stigende medicinpriser og fyringsrunder her og nu. Selv om det lyder af mange penge, så er det rent faktisk ikke nok til hverken at løfte kvaliteten i takt med resten af samfundsudviklingen, eller for den sags skyld rette op på de huller der allerede er i kasserne. Det vil i vores optik kræve cirka tremilliarder kroner hvert år frem mod 2030. Alle bliver nødt til at forstå, at der skal investeres massivt i sundhedsvæsenet, hvis der skal rette op, og at det kun blive dyrere at udskyde.

Der er råd!

Det økonomiske råderum vokser. Men i stedet for helt nødvendige investeringer i vores fælles velfærd, herunder sundhedsvæsenet, er pengene i stigende grad gået til skattelettelser. Det er den helt forkerte vej at gå for vores samfund. Derfor siger Enhedslisten. Vælg velfærd!

Enhedslistens medlemmer i de fem regioner
Enhedslistens deltagere i regionernes politiske topmøde, april 2024

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Tormod Olsen, medlem af Hovedstens Regionsråd og Danske Regioners Bestyrelse tlf. 40 30 90 27
  • Annie Hagel, medlem af Hovedstadens Regionsråd og Danske Regioners Sundhedsudvalg tlf. 24 62 29 12