Styrk den mentale sundhed med et Psykiatriens Hus

Af Ingerliva Friiø

Enhedslisten Morsø ønsker at etablere et Psykiatriens Hus på Mors. Et hus med den samme indgang for borgeren hvad enten man skal til ambulant behandling i den regionale psykiatri eller deltage i et kommunalt forløb.

For en borger med psykisk sårbarhed er det afgørende, at livet bliver så overskueligt som muligt – at steder og omgivelser er kendte. Det er faktisk ofte afgørende for, om en psykisk sårbar borger kommer af sted til sine aftaler.

Regeringen har fremlagt forslag om flere decentrale behandlinger. I Enhedslisten ser vi frem til, at den regionale behandling, der ikke kræver indlæggelse, kan foregå på Mors.

Det kommunale aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere bør også være en del af et Psykiatriens Hus. Tilbuddet er i dag en sammenblanding af borgere med vidt forskellige behov. I dag gælder det samme tilbud både for udviklingshæmmede og psykisk sårbare; det bør derfor deles i to forskellige tilbud!

I et Psykiatriens Hus skal der også være åbne forebyggende sundhedstilbud i form af gruppeforløb for lettere stress- eller depressionsramte. Tilbud der kan forebygge, at tilstande udvikler sig til egentlig psykisk sygdom.

Fordelen ved at samle alt i ét hus er, at man hurtigere og mere smidigt kan tilbyde borgeren og de pårørende det mest hensigtsmæssige tilbud. En anden fordel er, at ansatte kan udveksle erfaringer og få faglig sparring.

Enhedslisten foreslår, at der etableres et Psykiatriens Hus på Sundhedscentret, hvor alle kommunale og regionale tilbud om forebyggelse, behandling, rehabilitering og recovery samles.

Et samlet Psykiatriens Hus vil gavne psykisk sårbare borgere, pårørende og ansatte med en sammenhængende indsats med én indgang.