Morsingboerne har brug for en borgerrådgiver

Rasmus Christensen fra Venstre efterlyser den 20/9 en kommunalt ansat, der hjælper de frivillige. Sådan én har vi skam allerede. Morsø Kommune har en frivilligkoordinator med tjenestested hos Frivilligcenter Mors. Der kan man som frivillig få hjælp til stort set alt.

Så det har vi ikke brug for at ansætte. Derimod har vi brug for at ansætte en borgerrådgiver.

De seneste opgørelser fra Ankestyrelsen over klager viser, at Morsø Kommune fejler i 50% af klagesagerne.

Det er ikke godt nok!

En borgerrådgiver er en neutral person ansat direkte af kommunalbestyrelsen og dermed uafhængig af forvaltningerne. Borgerrådgiveren kan rådgive og vejlede i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder.

Formålet med en borgerrådgiver er at man bliver hørt og får en respektfuld behandling, at man bliver informeret om rettigheder og pligter, at sikre, at det kommunale system fungerer som det skal, at klager bliver brugt til at gøre kommunens behandling af sager og betjeningen af borgere bedre.

Borgerrådgiveren kan hjælpe med at finde rundt i forvaltninger og skabe kontakt til den rigtige medarbejder, at mægle mellem borgeren og den kommunale medarbejder, at være borgerens bisidder, at forstå indholdet i afgørelser fra kommunen, at søge en sag genoptaget, at finde ud af mulighederne for at klage, at tage imod og videreformidle forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

47 ud af 98 kommuner har allerede en borgerrådgiver. Der var på finansloven afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en pulje, som kommunerne kunne søge til at ansætte en borgerrådgiver. Morsø Kommune har ikke ansøgt puljen.

Det er nøleri og ligegyldighed over for borgernes retssikkerhed!  Er det administrationens ledelse eller er det borgmesterens flertal, der har sovet i timen?

I Enhedslisten Morsø ønsker vi, at borgerne får den bedst mulige sagsbehandling, derfor har vi brug for en borgerrådgiver.