Enhedslisten er ikke begejstret for budgetforliget

Det lader til, at kommunalbestyrelsen mener, at bare man skælder ud på udligningsreformen, så kan man snige sig igennem med alle besparelserne i kommunens budget for 2022.

Men sandheden er, at der stadig er penge, der skal forvaltes på den bedst mulige måde for borgerne.

Der er aftalt besparelser på det sociale område for mere end 2 millioner og på beskæftigelsesområdet for 1. mio.

Når man i Morsø Kommune har et underforbrug på 18 mio. (opgjort i Nordjyske 13.09.2021) i forhold til det aftalte, så betyder det, at man er alt for forsigtig. Derfor skal økonomisk råderum ikke findes på velfærdsområdet. Investeringer i velfærd er langsigtet tænkning, der gør vores kommune bedre at bo i.

For Enhedslisten er besparelser på velfærd en kortsigtet løsning. Vi vil altid arbejde for langsigtede investeringer i velfærd.

Man kunne udvide det gratis psykologtilbud til unge. I øjeblikket kan en ung få 5 samtaler med en psykolog. Ofte er 5 samtaler ikke nok. Der burde laves en fleksibel ordning.

Højst 24 elever i klasserne vil være en investering i bedre trivsel og bedre læring.

Ordblinde unge har stor gavn af et efterskoleophold på en specialefterskole. De unge kommer tilbage med mod på at tage en ungdomsuddannelse. Men i Morsø Kommune tilbyder man ikke økonomisk hjælp til efterskoleophold for ordblinde, selvom det for mange familier er en udfordring at finde pengene.

Der er afsat midler på finansloven 2022-24 til kommunerne til ansættelse af en borgerrådgiver. En borgerrådgiver vil give bedre sagsbehandling og hjemvisning af færre sager fra Ankestyrelsen med flere omkostninger for kommunen. Oven i hatten får man mere tilfredse borgere, der får den hjælp, de har retskrav på.

Også ambitionerne for klimaet halter i budgetforliget. Er vi færdige med at investere i energirenoveringer? Hvor vil kommunen investere i skovrejsning? Hvor mange af de 21 mio. skal bruges på cykelstier, som kan spare familier for bil nr. 2 og gøre skolevejen sikker for vores børn?

Og hvor skal pengene så findes? Dem kan man blandt andet finde i de nytteløse omkostninger på brandingstrategier. Tomme slogans og reklame for events får ikke mennesker til at bosætte sig, det gør derimod god velfærd.

Enhedslisten Morsø går ind for udvikling til gavn for Morsø Kommunes borgere frem for afvikling på velfærdsområdet.