Offentlig høring kommuneplan 2021-2033

Omtrent 3/4 af Morsøs areal er beslaglagt af landbruget – hovedsageligt til dyrkning af dyrefoder. Vi ønsker dette areal mindsket, og er derfor imod, at den smule natur, som øen indeholder reduceres. Naturarealet skal øges.

Det vil derfor være bedre at inddrage landbrugsjord, hvis det absolut er nødvendigt at øge arealerne til boliger og erhverv.

Det er uden tvivl særdeles godt for mennesker, at bo tæt på skov, strand og andre naturtyper og ikke kun være lukket inde.

Derfor er det vigtigt, at respektere kystbeskyttelsen.

Ang.17.B.19 Nykøbing, boligområde, campingpladsen:

Ved at udstykke parceller eller sælge området til en investor fralægger kommunen sig muligheden for i fremtiden reelt at disponere over området.

En campingplads tæt på byen er både en arbejdsplads, og den medvirker til en større omsætning i supermarkeder, andre butikker og hos øens attraktioner.

Boliger derimod vil i højere grad privatisere området og kan skabe konflikter mellem husenes beboere og folk, der bruger området rekreativt.

Vi foreslår en ny 5-10-årig forpagtningsaftale.

Ang. 17.R.07 Nykøbing, rekreativt område, gl. stadion:

Den nuværende forpagtningsaftale for campingpladsen gælder for ét år ad gangen. Ingen forpagter af campingpladsen vil finde en sådan aftale attraktiv. Derfor frygter vi, at der kan blive tale om at frasælge området. Ved at sælge området til en investor fralægger kommunen sig muligheden for i fremtiden reelt at disponere over området. Det vil vi fraråde.

En udvidelse af campingpladsen betyder, at der er mindre plads til fællesskabet. En campingplads er ikke for øens borgere, men for turister.

Campingpladsen har for nuværende problemer med støj fra øvrige aktiviteter i området. Hvis campingpladsen udvides, vil fællesskabets mulighed for støjende aktiviteter indskrænkes på hele område omkring det gamle stadion.

Vi foreslår at flytte beachvolleybanen og tilhørende borde og bænke om i området for at flytte støjende aktiviteter længere væk fra campingpladsen.

I området kan anlægges andre rekreative aktivitetsmuligheder: tarzan-bane, madpakkehus, petanque-bane, cross-fit, sauna, udendørs bruser, omklædningsskærme, borde og bænke til social hygge for alle. Bibeholdelse af en åben plads til små festivaler og udendørs messer til gavn for øens kulturelle iværksættere. Der laves offentlige toiletter.

Morsø Kommune skal indhente flere forslag til uformelle idrætsaktiviteter fra borgerne.

Der tages højde for tilgængelighed for alle ved anlæggelse.

Der indføres påbud om at holde hunde i snor.

Alternativt foreslår vi at området udlægges til vild natur.

Ang. 17.R.06 Nykøbing, rekreativt område, Kvajborgs eng:

Kvajborgs Eng hænger med stisystemet sammen med den vilde del af Ørodde.

Enhedslisten foreslår at Kvajborgs Eng bliver et grosted for børns interesse for naturen, og at naturvejlederne får en base. Der plantes værtsplanter og nektarplanter for sommerfugle, laves insekthoteller, bygges et stort madpakkehus og der laves plads til opbevaring af naturvejledernes læringsmaterialer.

Her kan skoler, daginstitutioner og andre så starte deres udforskning sammen med naturvejlederen, og vi kan skabe en generation af morsingboer, der har viden om naturen.

Ang. 17.O.01 Nykøbing, anlægget Ørodde:

Enhedslisten mener, at området skal holdes fri for befæstede bygninger bortset fra de nuværende.

Ved stranden kan laves omklædningsskærme og sauna til vinterbadere.

Der laves en rampe til badning for kørestolsbrugere.

Også her skal der være lommer med vild natur.

Det parkagtige præg skal reduceres, fældede træer og afklip skal blive på stedet (evt. i et kvashegn til gavn for insekter og smådyr).

Tilgængelighed for alle på eksisterende stier revurderes.

Der indføres påbud om at holde hunde i snor.

Ang. 17.E.01 Nykøbing, erhverv Ørodde:

Det må ikke komme på tale at udvide erhvervsområdet. Hvis der skulle blive behov for udvidelser, skal disse finde sted andre steder. Udvidelser vil jo også skabe endnu mere tung trafik derud og igennem byen.

Og naturligvis kan Enhedslisten ikke acceptere, at nogle dele af skoven fjernes.