Reelle normeringer og ordentlige arbejdsvilkår

Af Ingerliva Friiø

Den 1. januar 2024 er der lovkrav om, at i vuggestuer skal være et årligt gennemsnit på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn.

I Morsø Kommune bruger man tal fra Danmarks Statistik til at beregne normeringer.

Tallene fra Danmarks Statistik er tænkt som en oversigt over et samlet ressourceforbrug inklusive personaleudgifter, der dækker over barsel, køkkenpersonale, sygemeldte, ledere, ferie, åbningstider osv. Altså et mål for udgifter og ikke for voksenkontakt.

BUPL har gennem længere tid arbejdet på en anden måde at opgøre normeringer på. I Fredensborg Kommune er BUPL’s metode kombineret med faktiske tal blevet til den meget omtalte Omsætter-tabel. Omsætter-tabellen er en beregning af, at man ved at gange Danmarks Statistiks tal med faktor 1,6 får den reelle normering.

Det betyder, at når Morsø Kommune siger, at normeringerne er på 1 til 3, så er de reelt 1 til 4,8.

I september 2021 har BUPL spurgt 14.661 daginstitutionspædagoger har deltaget i BUPL’s vilkårsundersøgelse. 62 procent af de adspurgte pædagoger i Morsø Kommune har svaret ’ja’ til, at de i perioder af dagen var alene med den samlede børnegruppe sidste gang, de var på job.

BUPL’s undersøgelse konkluderer, en pædagog i Morsø Kommune i gennemsnit var alene med 9,2 børn.
Som pædagogstuderende er det ikke arbejdsvilkår, som jeg glæder mig til. Det gør mig utryg. Og jeg ønsker mig mere end noget andet, at kunne levere en arbejdsindsats, der lever op til min faglighed.
Vi er som mennesker, på alle planer, dybt afhængige af følelsesmæssig tilknytning og bånd til andre. Både for at overleve, for at udvikle os, for at fungere og ikke mindst for at trives.

Der findes et hav af forskning i vigtigheden af, at specielt små børn har brug for nærvær fra voksne. Hvis de ikke får den nødvendige kontakt, kan de få en utryg tilknytning til andre mennesker. Den “fejlkodning”, som man kan give børnene med på vejen, giver større risiko for problemer og mistrivsel fremadrettet og så ser vi børnene i PPR, hvor de skal have særlig støtte i hverdagen.

Landsdækkende er der mangel på pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne. Hvis vi i Morsø Kommune gerne vil kunne levere god velfærd i daginstitutionerne, anbefaler jeg, at man bruger reelle normeringer

For børnenes skyld og for pædagogernes skyld!