Lykønskninger til Enhedslisten Morsø og ros til fællesskabet

Den lokale spidskandidat for Enhedslisten Pia Thorsen bød i lørdags velkommen til sommermødet, som var arrangeret af de to lokalafdelinger i Thy og på Mors i fællesskab. På mødet var trækplasteret folketingsmedlem Peder Hvelplund.

Sidst Peder Hvelplund besøgte Mors var i november 2020. Her sad han på mindeskulpturen for frihedskæmperen Frode Jacobsen på Støberitorvet og holdt møde i Enhedslisten Thy-Mors.

Jens Otto Madsen som sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted, havde taget initiativ til at forsøge at få opstillet kandidater på Mors til kommunevalget den 16. november 2021. Som medlem af folketinget er Peder Hvelplunds kalender ofte fuld, men kontakten til baglandet og den flade struktur i Enhedslisten betyder, at en del af hans tid bruges i lokalafdelingerne.

Når han den dag i november sad og frøs lidt på mindeskulpturen, var det fordi én havde glemt at hente en nøgle til mødelokalet. Men det vigtige møde blev gennemført trods kulden. Mødet blev skelsættende for oprettelsen af lokalafdeling Morsø, som i lørdags blev fejret med lykønskninger fra Enhedslisten Thy

”Det med nøglen var ikke så vigtigt, og det er kendetegnende for Enhedslisten, at fællesskabet fungerer. Vi kommer over forhindringer og bump i fællesskab” sagde Peder Hvelplund i sin indledning på lørdagens sommermøde.

Han roste medlemmerne på Mors for at have taget udfordringen op med at finde kandidater, lave en flot og omfattende valgfolder og for gennem fællesskabet at tage den endnu videre og skabe en ny lokalafdeling.

Videre talte Peder om de små fællesskaber, som han kender rigtig godt, selv om hans arbejdsplads er i København. Han er nemlig vokset op i den lille landsby Hover ved Ringkøbing og bor nu på landet i Hjørring Kommune.

Fællesskaber var omdrejningspunktet i Peder Hvelplunds oplæg om den aktuelle politiske situation: Fællesskabet har under corona-krisen holdt hånden under alle, så krisen ikke ramte socialt skævt. De mest udsatte blev beskyttet, de ansatte blev beskyttet, og virksomhederne blev beskyttet gennem hjælpeordninger. Før i tiden holdt dagpengesystemet hånden under mennesker, hvis de blev arbejdsløse. Den gang var det en systemfejl, hvis nogen faldt igennem. Så måtte systemet ændres. I dag er der mange, der falder i gennem. Derfor handler de kommende forhandlinger om ydelserne om, hvordan vi igen kan skabe et system, hvor fællesskabet løfter dem, der er faldet eller  falder i gennem.

Også på klimaområdet skal der forhandles i efteråret. Landbrugsforhandlingerne handler om at skabe tilstrækkelige CO2 reduktioner, vandrammedirektivet og strukturudviklingen i landbruget. De omkring 20 fremmødte deltagere var meget optaget af at tale om de lokale muligheder i kommunerne for udmøntningen af vandrammedirektivet. Særligt ønsker de sig bedre beskyttelse af drikkevandet.

Enhedslisten er altid optaget af, hvordan man kan skabe bedre offentlig transport for at begrænse privatbilismen. Men samtalen på sommermødet var præget af realisme. Både thyboerne og morsingboerne ved nemlig godt, at deres parti har mange medlemmer i København, som ikke helt forstår, at man ikke bare kan tage bussen eller toget i landkommunerne. Man kan heller ikke have halvtomme busser til at køre i timedrift langt ude på landet. Under kaffen blev ideer som landsby dele-biler eller landsbybusser diskuteret. En ordning hvor fællesskabet i landsbyerne råder over en bil eller bus, som man kan booke og køre på skift, når børnene i området skal fragtes til fritidsaktiviteter, eller man kan lave fælles indkøbsture. Konklusionen var, at det skal være muligt at bo i landsbyerne uden at have en bil eller kørekort, og at det kan være muligt i kraft af fællesskaberne.

Efter debatten lykønskede Enhedslisten Thy med den nye lokalafdeling Enhedslisten Morsø og der blev skålet for et fortsat samarbejde mellem de to afdelinger.

Internationale blev afslutningsvis afsunget stående med arbejderbevægelsens symbolske knyttede hånd akkompagneret af Asger Sylvest Pedersen.